Arianda.nl

Omgaan met Agressie

Iedereen heeft wel eens te maken met agressie, in meer of mindere mate.

Je wilt je medewerkers beschermen, maar dat lukt niet altijd. Je bent er niet altijd bij en het gaat vaak heel snel. Het is belangrijk dat medewerkers zélf weerbaar zijn. Leren herkennen van de verschillende soorten agressie én op de juiste manier leren reageren zodat het niet uit de hand loopt. Zo mogelijk natuurlijk.

De schade die medewerkers kunnen oplopen door agressie wordt vaak onderschat. De gevolgen van agressie kunnen zelfs chronisch worden en hebben invloed zowel in de werk-als privésfeer. Agressief en intimiderend gedrag door anderen, beïnvloedt de sfeer op het werk en heeft gevolgen voor de mate van plezier in het werk. Werkgeluk verdwijnt en langdurig verzuim is een veel voorkomend probleem.

Voor het welzijn van de werknemers is het van belang dat de werkgever aandacht heeft voor deze ontwikkelingen. We weten dat trainingen, met name agressietrainingen vaak spannend zijn voor uw medewerkers.

Wij werken laagdrempelig. Geven ruimte aan uw medewerkers. B
lijven altijd weg bij fysieke agressie en werken aan omkeerbaar gedrag. Alleen kijken mag, zelfs lachen mag.

Deze workshop voor groepen is bedoeld voor werknemers en werkgevers in de zorgsector, onderwijs, overheid en het bedrijfsleven. Hierdoor kunnen werknemers zich veiliger en meer zeker voelen in hun werksituatie. Je bent het eerste aanspreekpunt, ook als de klant of patiënt boos is. 

Agressiehantering

In deze workshop leren de medewerkers verschillende soorten agressie herkennen en hoe zij hierop het beste kunnen reageren om te de-escaleren.

Laagdrempelig in een groep, met trainingsacteur. Uitproberen wat werkt en wat niet en waarom, in een veilige setting. Het is een combinatie tussen een seminar/lezing en workshop. Hierdoor is het extra veilig voor deelnemers. Alleen kijken mag ook. Wij zijn theatermakers die agressie heel serieus nemen. We zullen iedereen in het proces betrekken en maken er tegelijk een plezierige tijd van. Als je plezier hebt leer je gemakkelijker, niet als je onder druk gezet wordt omdat het moet.
We gaan geen agressiespecialisten maken van jouw medewerkers, wel maken we ze weerbaar. Leren wat ze kunnen doen bij agressie, en dat komt altijd onverwacht.


Het overvalt je altijd. Soms is iemand heel erg overstuur of boos om de situatie. Als jij de eerste bent in functie, degene bent die het slechte nieuws brengt of je bent toevallig op het verkeerde moment op de verkeerde plek. In alle gevallen is het belangrijk dat jij weet wat je kunt doen om de situatie niet te laten escaleren. 

Het gaat om het leren herkennen van verschillende soorten agressie. Dat is het begin. Er zijn meerdere soorten agressie die ieder een andere aanpak vereisen. Zodra jij deze herkent kan je de-escalerend optreden.

Bedankt voor uw bericht!

Wij nemen binnen 3 werkdagen contact met u op.
Mocht dat niet gebeuren dan is er iets mis gegaan, bel of mail ons dan gerust.

Hartelijke groet,
Management team Arianda.nl